Het begin

Op 17 april 1985 verklaart de Minister van Onderwijs zich akkoord met het voorstel van toenmalige directie van de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer, om afdeling Klinische scheikunde om te vormen tot de afdeling meet- en regeltechniek. Hiermee was het startschot gegeven voor de opleiding tot gegradueerde in de meet- en regeltechniek. De heer ir. Felique deed het voorbereidende werk en bracht het, met ingang van het academiejaar 1985-1986, graduaat meet- en regeltechniek aan de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer tot stand.

Het idee om voor het graduaat een aparte studentenclub op te richten kwam in eerste instantie ook van de hogeschool zelf. Toenmalig directeur ir. Verwilt polste bij het KVTHVM of het mogelijk was een aparte club voor de graduaten op te richten. Er werd een kick-off meeting in de Fruitenborgh georganiseerd gevolgd door een infoavond voor de meet- en regel studenten. Uiteindelijk telde Mereta in haar eerste jaar 19 leden, praesidium-leden inbegrepen.

Naast de cursusdienst hield Mereta zich vooral bezig met de klassieke activiteiten; bowling, sjotten, cantussen, TD's, en een Lesse-afvaart. Verder was het studentenleven in Sint Katelijne Waver tijdens de tweede helft van de jaren '80 bijzonder ‘sport minded'. Qua sport op De Nayer en/of in de stamkroeg was het al basketbal wat de klok sloeg. De verenigingstudenten waren dan ook de meest fervente aanhangers van Racing MaesPils Mechelen. En of die nu thuis speelden of op verplaatsing, week na week stonden er pakken brullende studenten op de tribune, hun kelen schor te krijsen. Kwestie van na de match de slikker deftig te kunnen spoelen ...

In 1995-‘96 worden in het graduaat elektromechanica drie volwaardige optierichtingen uitgebouwd: optie Meet en Regeltechniek, optie Klimatisatie en optie Onderhoudstechnieken. De eerste drie semesters zijn gemeenschappelijk (d.w.z het volledige eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar). De resterende drie semesters verschillen inhoudelijk volgens optie. Toch werd om historische redenen de naam Mereta, die staat voor ‘Meet- en Regel Technieken Ambiance’ behouden. Tot de eeuwwisseling veranderde er verder niet al te veel, Mereta bleef zich hoofdzakelijk bezig houden met het aanbieden van ontspannende activiteiten.

De ommekeer

Vanaf de eeuwwisseling ontstond er een nieuwe stroming binnen de studentenvereniging die de nadruk ging leggen op de innerlijke vorming van de student, organisatie en studentikoziteit. Mereta slaagde erin het studentenleven op te voeren tot op een hoog studentikoos en cultureel peil. De activiteiten waren van opmerkelijke kwaliteit. Het engagement en de ambitie van de leden stelde de vereniging in staat grote evenementen te organiseren zoals de jaarlijkse OPENLUCHT TD met jaarlijks meer dan 2000 bezoekers. Ook de exclusieve OPENINGS TD’s in de COPACABANA, de VALENTINE’S MESSAGE PARTY in de stadsfeestzaal te Mechelen zijn ondertussen ook legendarisch. Op socio-cultureel en sportief vlak manifesteerde Mereta zich door meerdere malen kampioen te spelen in een volley- en voetbalcompetitie voor Katelijnse studentenverenigingen, en uit eerbetoon aan ‘de driedaagse fietsen op rollen’ werd vanaf 2005 met groot succes de ‘memorial fietsen op rollen’ georganiseerd, een geliefd volksfeest in de achterzaal van café de club. Mereta wist zich in het Mechelse studentenleven ook te positioneren als (moreel) leidinggevend inzake studentikoziteit door het cultiveren van traditionele studentikoziteit. Er werden vormingsavonden en modelcantussen gehouden, linten werden aangepast naar de normen van de Clubcodex en er werd overgegaan tot het invoeren van studentenpetten, het studentikoze symbool bij uitstek!

In het academiejaar 1999-2000 werd de afdeling graduaat elektronica van het NARAFI (opgericht in 1939) geleidelijk overgeheveld naar campus De Nayer en in 2004 werd het Kardinaal Mercier Instituut verhuisd naar Sint Katelijne Waver. Ook in 2004 werd voor het hele hoger onderwijs in Vlaanderen de bachelor-masterstructuur (BAMA) van kracht en spreekt men niet langer van graduaten en ingenieurs, maar van en professionele bachelors en masters. Sinds september 2012 zijn de professionele bachelor opleidingen onderdeel van de Hogeschool Thomas More, de academische opleidingen zijn sinds oktober 2013 onderdeel van de KU Leuven.

Toen er in 2010 geruchten de ronde gingen over een mogelijke verhuizing van campus De Nayer naar de stationsbuurt in Mechelen trok Mereta pro-actief naar de Mechelse burgemeester Somers met een eisenpakket zo moesten ondermeer gratis parkeerplaats, voldoende kwalitatieve labo's en genoeg fuifzalen gevrijwaard worden. In de loop van de jaren '10 (2010 - 2019) wordt er verder ook luidop nagedacht over de organisatiestuctuur van de vereniging en, vooral om nieuwe leden beter te binden aan de vereniging, hervormt Mereta zichzelf in 2016 naar een volwardige club door het (her)invoeren van een schachtenwerking. Een ander hoogtepunt in deze periode was ongetwijfeld de organisatie van een seminarie voor het Europees Verbond (EKV) in Mechelen, een driedaagse met naast een vormend en een studentikoos gedeelte ook de jaarlijkse algemene vergadering van het EKV. Verschillende internationale studentenbonden en de plaatselijke pers versloegen dit seminarie unaniem lovend, het was ook de aanzet tot opname van de KVSR in het EKV. De BAMA structuur zorgde er ondertussen ook voor dat vele commilitones hun studies gingen verder zetten met een masteropleiding aan de campus. Via schakelprogramma’s en een systeem van studiepunten werden studiejaren en opleidingsgraden gecombineerd waardoor het voor Mereta minder relevant werd enkel de professionele bachelor studenten te groeperen. In 2019 werd er via een algemeen convent beslist om het lidmaatschap open te stellen voor alle studenten van campus De Nayer.

Het Clubhuis

In 2019 schrijft Mereta opnieuw geschiedenis en zorgt voor een echte mijlpaal in het Vlaamse studentenlandschap door het openen van een eigen clubhuis met onder andere vergaderzaal, bar en polyvalente ruimte. Deze realisatie is de verwezenlijking in haar continu streven om het studentenleven op te tillen naar een verheven positie en toont tegelijk de kracht en het fenomenaal potentieel van de vereniging.