Het begin

Op 17 april 1985 verklaart de Minister van Onderwijs zich akkoord met het voorstel van toenmalige directie van de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer, om afdeling Klinische scheikunde om te vormen tot de afdeling meet- en regeltechniek. Hiermee was het startschot gegeven voor de opleiding tot gegradueerde in de meet- en regeltechniek. De heer ir. Felique deed het voorbereidende werk en bracht het, met ingang van het academiejaar 1985-1986, graduaat meet- en regeltechniek aan de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer tot stand.

Het idee om voor het graduaat een aparte studentenclub op te richten kwam in eerste instantie ook van de Hogeschool zelf. Toenmalig directeur ir. Verwilt polste bij het KVTHVM of het mogelijk was een aparte club voor de graduaten op te richten. Er werd een kick-off meeting in de Fruitenborgh georganiseerd gevolgd door een info-avond voor de meet- en regel studenten. Uiteindelijk telde Mereta in haar eerste jaar 19 leden, praesidium-leden inbegrepen.

Naast de cursusdienst hield Mereta zich vooral bezig met de klassieke activiteiten; bowling, sjotten, cantussen, TD's, en een Lesse-afvaart. Verder was het studentenleven in Sint Katelijne Waver tijdens de tweede helft van de jaren '80 bijzonder ‘sport minded'. Qua sport op De Nayer en/of in de stamkroeg was het al basketbal wat de klok sloeg. De verenigingstudenten waren dan ook de meest fervente aanhangers van Racing MaesPils Mechelen. En of die nu thuis speelden of op verplaatsing, week na week stonden er pakken brullende studenten op de tribune, hun kelen schor te krijsen. Kwestie van na de match de slikker deftig te kunnen spoelen ...

In 1995-‘96 worden in het graduaat elektromechanica drie volwaardige optierichtingen uitgebouwd: optie Meet en Regeltechniek, optie Klimatisatie en optie Onderhoudstechnieken. De eerste drie semesters zijn gemeenschappelijk (d.w.z het volledige eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar). De resterende drie semesters verschillen inhoudelijk volgens optie. Toch werd om historische redenen de naam Mereta, die staat voor ‘Meet- en Regel Technieken Ambiance’ behouden. Tot de eeuwwisseling veranderde er verder niet al te veel, Mereta bleef zich hoofdzakelijk bezig houden met het aanbieden van ontspannende activiteiten.

De ommekeer

Vanaf de eeuwwisseling ontstond er een nieuwe stroming binnen de studentenvereniging die de nadruk ging leggen op de innerlijke vorming van de student, organisatie en studentikoziteit. De ernst en discipline waarmee Mereta toen geleid werd botste echter met de studentikoze onschuld van de nieuwe studenten en zelfs met andere clubs van de campus. Desalniettemin slaagde Mereta erin het studentenleven op te voeren tot op een hoog studentikoos en cultureel peil. De activiteiten waren van opmerkelijke kwaliteit. Het militantisme en engagement van de leden stelde de vereniging in staat grote evenementen te organiseren zoals de jaarlijkse OPENLUCHT TD in de kasteelruïne Ter Elst te Duffel met meer dan 2000 bezoekers. Ook de exclusieve OPENINGS TD’s in de COPACABANA, de VALENTINE’S MESSAGE PARTY in de stadsfeestzaal te Mechelen zijn ondertussen ook legendarisch. Op socio-cultureel en sportief vlak manifesteerde Mereta zich door meerdere malen kampioen te spelen in de volley- en voetbalcompetitie ingericht door het KVTHVM, en uit eerbetoon aan ‘de drie daagse fietsen op rollen’ werd vanaf 2005 met groot succes de ‘memorial fietsen op rollen’ georganiseerd, een geliefd en lucratief volksfeest in de achterzaal van café de club. Tenslotte wist Mereta zich in het Mechelse studentenleven te positioneren als (moreel) leidinggevend inzake studentikoziteit door het cultiveren van traditionele studentikoziteit. Er werden vormings- en gespreksavonden gehouden, linten werden aangepast naar de normen van de Clubcodex en er werd overgegaan tot het invoeren van studentenpetten, het studentikoze symbool bij uitstek! Vandaag is Mereta één van de weinige studentenverenigingen met contacten in het buitenland, en vertegenwoordiging is in de hoogste regionen van het Europees Studentenverbond (EKV), een NGO die zetelt in de Raad van Europa.

Momenteel is het departement Technologie ook het grootste departement van de campus. In het academiejaar 1999-2000 werd namelijk de afdeling graduaat elektronica van het NARAFI (opgericht in 1939) geleidelijk overgeheveld naar campus De Nayer en in 2004 werd het Kardinaal Mercier Instituut verhuisd naar Sint Katelijne Waver. Het departement Technologie telt nu een 600 tal studenten verdeeld over de afstudeerrichtingen elektronica – ICT, elektromechanica, autotechnologie en mechanische ontwerp- en productietechnologie.