Welkom op de webstek van Mereta.

Mereta staat voor stijl, klasse en traditie. Via een gevarieerd activiteitenprogramma richt Mereta zich vooral op ‘student zijn’, ’carrière maken’ en ‘plezier beleven’. De nadruk ligt daarbij steeds op amusement en kameraadschap. De wetten van de Clubcodex liggen aan de basis van onze werking, maar we vergeten echter in geen geval dat we een hedendaagse, dynamische studentenvereniging zijn, gericht op de toekomst. Mereta groepeert een 100-tal studenten en tientallen oud-studenten. Mereta heeft contacten in binnen- en buitenland en is vertegenwoordigd in het Europees Studentenverbond (EKV), een NGO die zetelt in de Raad van Europa.

Via deze website krijg je een idee wie we zijn en wat we doen. Contacteer ons voor bijkomende inlichtingen of om het eens over jouw lidmaatschap te hebben. Wij kijken er alvast naar uit jou te mogen ontmoeten.